top of page
Our society
Free event!
Soc 36 Hands.jpg
Bačva Pub
Dolac 8, Rijeka
PONEDELJAK 9. SVIBNJA 2022
EVENT STARTS 8PM
Mia_Biturajac.jpg

KO JE TU LUD?

Čime se profesionalni filozofi bave? Što je filozofija psihijatrije? Kako definirati mentalne poremećaje? Čemu to sve?

Mia Biturajac

Filozofski fakultet,

Sveučilište u Rijeci

bottom of page