top of page
Tech me out
Free event!
cpu-3262915_640.jpg
Bačva Pub
Dolac 8, Rijeka
PONEDELJAK 9. SVIBNJA 2022
EVENT 8PM-10:30PM
josip.jpg

RAČUNALA I SCI-FI

Josip Knezević

Peek and Poke Museum

foto Goran Novotny 539cc.jpg

Željko Svedružić

Sveučilište u Rijeci

SUPERRAČUNALO: PROZOR U SVIJET MOLEKULA, LIJEKOVA I BOLESTI

Mi koristimo superračunalo na Sveučilištu u Rijeci kao molekularni mikroskop tako da kombiniramo biokemiju, matematiku, fiziku, informatiku, biologiju, i farmakologiju. Pokazat ćemo gdje je granica između živog i neživog svijeta, kako nastaje život u stanicama, kada se molekule u stanicama slažu u molekularne mašine: supramolekularne komplekse. Prikazat ćemo kako pravimo lijekove koji kontroliraju zdravu funkciju naših gena, te zašto je to najveći izazov farmaceutske industrije 21 stoljeća. Pokazat ćemo kako skupljanje ljepljivog proteinskog smeća u mozgu uzrokuje Alzheimerovu bolest, te zašto Alzheimerova bolest predstavlja novu medicinu 21 stoljeća.

bottom of page